Downloads

Her kan du hente de dokumenter vi har rettigheder til at dele.

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Caroline Grønkjær, Magnus Glenvad Tind Hamann, Rasmus Puggaard Hansen, Maria Jørgensen, Mathias Høyer Kragelund, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Tina Mølgaard, Henriette Folkmann Pedersen, Søren Sandager Sørensen & Emilie Tholstrup. 2013. The DanTIN project – creating a platform for describing the grammar of Danish talk-in-interaction. I: Petersen, Jan Heegård & Peter Juel Henrichsen (red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013a. Jamen i svar på hv-spørgsmål. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Lingvistik, Aarhus Universitet.