Ordgrupper/syntagmer

I denne del af samtalegrammatikken beskriver vi samtalesprogets ordgrupper, også kaldet "syntagmer". Ud over de grupper/syntagmer som man traditionelt opregner, har vi nogle særlige samtalesprogs-konstruktioner med.

Læs mere under Generelt om ordgrupper/syntagmer.