Lyde

I denne del af samtalegrammatikken beskriver vi den mindste enhed i talesproget, nemlig de lyde som bruges i samtalesproget.

Læs mere under Generelt om lyde

  • Konsonanter
  • Konsonantklynger
  • Vokaler
  • Diftonger (Tvelyde)
  • Prosodi