Generelt om former

Dette er én af de to hovedindgange til samtalegrammatikken (den anden er Handlinger). Vi har opdelt denne indgang sådan at du øverst finder de mindste enheder, og de bliver større efterhånden som du går nedad.

Punkterne her er Lyde, Orddele/morfemer, Ord, Ordgrupper, Sætninger, Diskursenheder, Andre udtryk og Gentagelser. Dette minder om den opdeling man finder i normale grammatikker, bortset fra at samtalesproget indeholder nogle typer af enheder som ikke altid er med i grammatikker, såsom "diskursenheder", "andre udtryk" (ikke-lydlige elementer i samtalen) og "gentagelser".

Under hvert punkt finder du en forklaring på hvad vi har taget med under dette punkt.

Hvis du holder cursoren over punktet, kan du se hvilke opslag der er under punktet. Vi arbejder på at der hele tiden bliver flere af dem og at de bliver løbende opdateret, således at vi til sidst har en komplet beskrivelse af alle samtalesprogets enheder.

Ud over at vi går frem som en normal grammatik, fra mindste til største, har vi også taget hensyn til hvilken status de forskellige enheder har i en samtale. Først og fremmest om de kan bruges selvstændigt, dvs. om de kan være tur-enheder eller ej.

En tur-enhed er noget der kan stå som et selvstændigt bidrag til samtalen. Vi skelner mellem leksikalske enheder (dvs. ord, se ordklasser), frasale enheder (se ordgrupper), sætninger og større enheder (se diskursenheder).

 


Yderligere læsning

Christensen & Christensen (2009). En nogenlunde tilgængelig, men alligevel grundig redegørelse for dansk grammatik

Hansen & Heltoft (2011). Det store værk om dansk grammatik. Tre bind.

Steensig (2001). Bl.a. om hvordan man konstruerer tur-enheder på dansk. Ret omfattende.

Steensig (2011). Engelsk leksikonartikel om turtagning og tur-enheder. Omfattende og opdateret.