Diskursenheder

Diskursenheder er særlige for samtalesproget, og denne del af samtalegrammatikken gennemgår de typer diskursenheder vi indtil videre ved noget om. En diskursenhed er en tur-enhed (se enheder i vores metode) som er længere end en sætning.

Læs mere under Generelt om diskursenheder.