Bidrag

Vi er meget interesseret i at du som bruger af hjemmesiden bidrager. Det kan du gøre ved at bruge Kontakt-indgangen i navigationen.

 

Vi vil gerne høre alle mulige kommentarer og bidrag. Her er vores lille liste over grunde vi kan forestille sig, man kan have for at bidrage og ting man kan bidrage med, men andre bidrag er selvfølgelig også velkomne:

- Du synes der mangler et emne eller en indgang på hjemmesiden.

- Du har supplerende oplysninger eller kilder vi ikke har med.

- Du har alternative analyser.

- Du har fundet faktuelle fejl, trykfejl, formelle fejl.

- Du har fundet links der ikke virker.

- Du mener at vi tager fejl i en analyse.

- Du mener at vi har overset noget.

- Du har data der kan bidrage til forståelsen af et fænomen.

- Du har selv lavet analyser der kan bidrage eller erstatte vores.

 

Vi har overvejet at give brugerne mulighed for mere direkte bidrag. Opslagene kunne laves som wikis, hvor brugere kan gå direkte ind og redigere. Vi har også overvejet at have en blogfunktion tilsluttet hjemmesiden. Men disse mere direkte muligheder har vi besluttet ikke at bruge. Vi har en særlig metode (se under Vores metode) som vi prøver at følge konsekvent, og vi mener at vi får en mere konsekvent hjemmeside ved at vi sørger for at redigere alle bidrag. Hvad angår blog-muligheden, synes vi nemt den kan flytte fokus fra den grundlæggende idé om at formidle viden om grammatikken i danske samtaler.