Denne hjemmeside beskriver dansk samtalegrammatik, sådan som den bruges i dagligdags samtaler på dansk. Vi opbygger skridt for skridt en komplet samtalegrammatik for dansk. Og vi starter her.

 

Du kan se vores system og de grammatiske fænomener vi allerede har beskrevet, ved at klikke på Former og Handlinger nedenfor. Du kan også bidrage selv ved at klikke på Bidrag-knappen i menu-linjen.

 

Alt hvad du læser på denne hjemmeside, bygger på undersøgelser af optagelser og udskrifter af autentiske hverdagssamtaler (se mere under Guide).

 

 

01.06.2017 | Sprog og kommunikation

Nyt skrift om 'jojo'

På 4. årgang af Skrifter om Samtalegrammatik er der netop udkommet et nyt skrift. Det handler om jojo-initierede ytringer og beskriver fænomenets interaktionelle egenskaber, som også sammenholdes med prosodi. Forfatteren er Christina Lund, og det er hendes første Skrift om Samtalegrammatik. Brugen af jojo er interessant fordi…

16.05.2017 | Sprog og kommunikation

Udgivelse af Årets Forskerspire-projekt

Vi kan hermed offentliggøre det første skrift i årgang 4 af Skrifter om Samtalegrammatik, skrevet af Nora Dalum. Skriftet handler om ordet mms interaktionelle funktion og prosodi, og mulige sammenhænge med lignende ord på andre sprog. Projektet vandt i 2015 Årets Forskerspire indenfor kategorien Humaniora. Vi er meget glade for at…

15.09.2016 | Sprog og kommunikation

Nyt skrift om kataforiske vurderinger

Vi kan hermed offentliggøre et nyt skrift i rækken af Skrifter om Samtalegrammatik skrevet af Henriette Folkmann Pedersen.Skriftet beskriver hvordan kataforiske vurderinger bruges til fx at indlede og projicere historiefortælling. Kataforisk reference på den måde er ikke tidligere blevet beskrevet som fænomen i dansk samtalegrammatik, og…

 

Eksempler på opslag:

Her kan du finde en samlet
liste over vores opslag.